Χρήσιμα τηλέφωνα

Γραφείο Τουρισμού Δήμου Καρπενησίου: 2237021016

Κ.Ε.Π. Καρπενησίου:  2237021037

Νομαρχία Ευρυτανίας:  2237080209

Χιονοδρομικό κέντρο Καρπενησίου:  2237023506 – 2237022002 – 2237021111-2

ΚΤΕΛ Καρπενησίου (Καρπενήσι): 2237080013

ΚΤΕΛ Καρπενησίου (Αθήνα):  2108318991

ΤΑΧΙ Καρπενησίου:  2237022100 – 2237022666

Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου: 2237080680 – 2237080681 – 2237080682

Φαρμακεία Καρπενησίου: 2237080380

Αστυνομικό Τμήμα Καρπενησίου: 2237023666 - 2237025100

Δασαρχείο Καρπενησίου:  2237022946 – 2237080006

Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρπενησίου:  2237022199

 
κατασκευή ιστοσελίδας exceliso.com